Bine aţi venit pe site-ul comunei Cozieni!

Bine aţi venit pe site-ul comunei Cozieni!

https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35/

Comuna Cozieni este localizată în partea de nord-vest a judeţului Buzău fiind localitatea cu cel mai mare număr de sate din judeţ. Din punct de vedere administrativ, comuna se învecinează la nord cu localităţile Odăile şi Bozioru, la vest cu teritoriul comunelor Colţi şi Pănătău, la sud şi est cu teritoriul comunei Pârscov. Suprafaţa totală a comunei este de 5561 ha iar teritoriul comunei este traversat de la sud la nord de DJ 203L, drum ce face legătura cu localităţile învecinate şi apoi prin intermediul DN10 cu municipiul Buzău.Reţeaua de drumuri comunale este destul de mare însă nu este corespunzătoare, autorităţilor locale fiind interesate în reabilitarea şi modernizarea lor. Comuna este în totalitate electrificată, dispune de reţea de telefonie fixă, alimentarea cu apă este în fază de proiect, lipseşte reţeaua de canalizare ca şi cea de alimentare cu gaze naturale.

Un fenomen curios în relieful comunei şi mai puţin cunoscut îl reprezintă prezenţa vulcanilor noroioşi în satele Gloduri şi Tulburea cu o dezvoltare mult mai redusă însă faţă de cei de la Pâclele Mari şi Mici. Localnicii îi cunosc sub denumirea de „ochiuri”. Acestia, pe vreme caniculară seacă, activându-se doar la ploi abundente sau cutremure.

Din punct de vedere al temperaturilor, clima este influenţată de aşezarea geografică fiind specifica zonelor temperat continentale. Temperatura medie multianuală este de + 9°C, verile sunt călduroase depăşind deseori +35°C iar iarna temperatura poate să scadă până la -15°C. Reţeau de râuri este dominată de pârâul Bălăneasa precum şi de o serie de pârâuri mai mici precum Murătoarea, Tulburea, Valea Iepii dar şi pâuri temporare care seaca pe timp de caniculă.

Flora este bogată şi variată, sub formă de vegetaţie spontană precum păiuş, pir, trifoi sălbatic, mohor, pălămidă, traista ciobanului, pelin, dar şi sub formă de arbuşti ca măceşul, păducelul şi arbori ca stejar, fag, mesteacăn, plop, tei, carpen şi frasin.
Pe teritoriul comunei îşi au habitatul animale sălbatice precum iepuri, şoareci de câmp şi dihori iar în zonele mai înalte pot fi întâlnite animale precum lupul, căprioara, ursul şi mistreţul.