Componenta Consiliului

  • Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, gospodarie comunala, protectia mediului si comert:

ION CONSTANTIN-presedinte
ENACHE GHEORGHE-secretar
GATLAN IULIU ARTEMIE-membru
NICOLAE GEORGIAN-membru
MANTA ARION-membru

  • Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agreement:

RADU MOISE – presedinte
NISTOR DUMITRU-secretar
ILIUS ELENA – membru

  • Comisia pentru administratie publica locala , juridica,apararea ordinii si linistii publice:

TUDORACHE GHEORGHE-presedinte
RADU ION-secretar
MARINA GHEORGHE-membru

 

Nr.crt. Numele si prenumele Aparteneta politica
1. ENACHE GHEORGHE PD-L
2. MARINA GHEORGHE PD-L
3. ILIUS ELENA PD-L
4. RADU MOISE PD-L
5. ION CONSTANTIN PD-L
6. RADU ION PNT CD
7. NISTOR DUMITRU PSD+PC
8. MANTA ARION PSD+PC
9 NICOLAE GEORGIAN PSD+PC
10. GATLAN IULIU ARTEMIE PNL
11. TUDORACHE GHEORGHE PNL