Așezare geografică

Comuna Cozieni se află într-o zonă deluroasă ce face trecerea spre zona Subcapaţilor de Curbură. Relieful este deosebit de fragmentat datorită reţelei hidrografice ce a creat  o varietate de văi şi depresiuni ce oferă o diversitate a peisajului. Zonele mai joase se întâlnesc pe cursul pârâului Bălăneasa mai ales în satele Cozieni şi Trestia. Satele componente sunt răsfirate pe pantele dealurilor şi în depresiunile dintre ele. Altitudinea medie a acestora variază în funcţie de zonă, între 350-650m.

Un fenomen curios în relieful comunei şi mai puţin cunoscut îl reprezintă prezenţa vulcanilor noroioşi în satele Gloduri şi Tulburea cu o dezvoltare mult mai redusă însă faţă de cei de la Pâclele Mari şi Mici. Localnicii îi cunosc sub denumirea de „ochiuri”. Acestia, pe vreme caniculară seacă, activându-se doar la ploi abundente sau cutremure.
Din punct de vedere al temperaturilor, clima este influenţată de aşezarea geografică fiind specifica zonelor temperat continentale.  Temperatura medie multianuală este de + 9°C, verile sunt călduroase depăşind deseori +35°C iar iarna temperatura poate să scadă până la -15°C.  Reţeau de râuri este dominată de pârâul Bălăneasa precum şi de o serie de pârâuri mai mici precum Murătoarea, Tulburea, Valea Iepii dar şi pâuri temporare care seaca pe timp de caniculă.
Flora  este bogată şi variată, sub formă de vegetaţie spontană precum păiuş, pir, trifoi sălbatic, mohor, pălămidă, traista ciobanului, pelin, dar şi sub formă de arbuşti ca măceşul, păducelul şi arbori ca stejar, fag, mesteacăn, plop, tei, carpen şi frasin.
Pe teritoriul comunei îşi au habitatul animale sălbatice precum iepuri, şoareci de câmp şi dihori iar în zonele mai înalte pot fi întâlnite animale precum lupul, căprioara, ursul şi mistreţul.

Satele componente

1.ANINI
2.BALANESTI
3.BERCESTI
4.CIOCANESTI
5.COCARCENI
6.COLTENI
7.COZIENI
8.FATA LUI NAN
9.GLODURILE
10.IZVORU
11.LUNGESTI
12.NISTORESTI
13.PIETRARU
14.PUNGA
15.TEISU
16.TULBUREA
17.TRESTIA
18.VALEA BANULUI
19.VALEA ROATEI
20.ZAPODIA

Comments are closed.