Învăţământ

Învăţământ

Starea școlilor din comuna Cozieni este în momentul de fațăacceptabilă, însă mai necesită modernizări și dotari cu utilități în conformitate cu cerințele europene. Încălzirea tuturor unităților de învățământ se face în continuare culemne.

Pe teritoriul comunei funcționează două grădinițe cu program normal : Grădinița din Cozieni și Grădinița din satul Bălănești cu un număr total de copii de 35 și două educatoare.

Cu privire la școli pe teritoriul comunei mai există doar două: Școala generală cu clasele I-IV din satul Bălănești.

Text extras din Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău pentru perioada 2014-2020

 

Comments are closed.