HCL 14/2021

privind aprobarea infiintarii Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan Cozieni, a Regulamentului privind organizarea si functionarea acestuia, a Studiului de oportunitate si a Caietului de sarcini privind delegarea de gestiune a serviciului, precum si a contractului de delegare prin concesiune a serviciului

Bookmark the permalink.
Inapoi