HCL 17/2021

acordarea unui mandat special reprezentantului UAT in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara”Buzau 2008″ sa voteze aprobarea primirii comunei Catina in Asociatie

HCL 16/2021

aprobarea constituirii dreptului de uz si servitute cu titlu gratuit asupra unui teren proprietate publica a comunei Cozieni, situat in satul Balanesti-zona facaiana, in favoarea Societatii de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A.-Sucursala de Distributie a Energiei Electrice buzau

HCL 14/2021

privind aprobarea infiintarii Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan Cozieni, a Regulamentului privind organizarea si functionarea acestuia, a Studiului de oportunitate si a Caietului de sarcini privind delegarea de gestiune a serviciului, precum si a contractului de delegare prin concesiune a serviciului