Acte administrative emise de primar

TitluDescriereData
Dispozitia 14/2022privind stabilirea punctului de lucru si a programului de functionare pentru autorecenzarea asistata, in perioada 14 martie 2022 – 15 mai 20222022/03/10
Dispozitia 67/2021privind organizarea si conducerea evidentei angajamentelor bugetare si legale in cadrul Primariei comunei Cozieni2021/09/01
Dispozitia 66/2021privind incetarea platii indemnizatiei lunare acordata domnului Stanciu Constantin, persoana cu handicap grav2021/09/01
Dispozitia 65/2021privind incetarea platii indemnizatiei lunare acordata doamnei Ene Rodica, persoana cu handicap grav2021/09/01
Dispozitia 64/2021privind incetarea platii ajutorului social acordat familiei domnului Dinu Gheorghe2021/09/01
Dispozitia 63/2021privind acordarea ajutorului social doamnei Teis pena2021/09/01
Dispozitia 62/2021privind convocarea consiliului local in sedinta ordinara pe luna august 20212021/08/25
Dispozitia 61/2021privind numirea prin transfer la cerere a doamnei Lazar Camelia in functia publica de executie de Inspector, clasa I, gradul profesional superior, gradatia 5, in cadrul Compartimentului financiar-contabil al aparatului de specialitate al primarului comunei Cozieni2021/08/25
Dispozitia 60/2021privind convocarea consiliului local in sedinta extraordinara2021/08/06
Dispozitia 59/2021privind incetare de drept a raportului de serviciu al domnului Badea Constantin, Inspector, clasa I, gradul profesional superior in cadrul compartimentului financiar contabil ca urmare a decesului acestuia2021/08/03
Dispozitia 58/2021privind modificare cuantum ajutor social Pusca Neculai2021/08/01
Dispozitia 57/2021privind suspendare plata venit minim garantat Draguleasa Stefan2021/08/01
Dispozitia 56/2021privind organizarea si conducerea evidentei angajamentelor bugetare si legale in cadrul Primariei comunei Cozieni2021/08/01
Dispozitia 55/2021privind incetare contract individual de munca Dorobantu Elena, asistent personal al persoanei cu handicap Stefan Ion2021/07/29
Dispozitia 54/2021convocare sedinta ordinara consiliu local luna iulie 20212021/07/20
Dispozitia 53/2021organizare procedura achizitie publica”buldoexcavator”2021/07/09
Dispozitia 52/2021incetarea raportului de serviciu, prin demisie, al domnului Ramniceanu Ion2021/07/06
Dispozitia 51/2021acordare alocatie in vederea sustinerii familiei domnului Stoian Ionut2021/07/01
Dispozitia 50/2021aprobare dosar ajutor social Stoian Ionut2021/07/01
Dispozitia 49/2021incetare plata ajutor social Buda Aida Monica2021/07/01
Dispozitia 48/2021preluarea atributiilor domnului Badea Constantin Inspector in cadrul Compartimentului financiar-contabil2021/07/01
Dispozitia 47/2021convocarea consiliului local in sedinta ordinara2021/06/23
Dispozitia 46/2021desemnarea unei persoane ca agent de inundatii la nivelul comunei Cozieni2021/06/23
Dispozitia 45/2021privind convocarea consiliului local in sedinta ordinara pe luna mai 20212021/05/25
Dispozitia 44/2021privind convocarea consiliului local in sedinta extraordinara2021/05/14
Dispozitia 43/2021privind numirea domnului Serb Florin Nicolae in functia publica de executie de Inspector, clasa I, gradul profesional superior, gradatia 5, in cadrul Compartimentului Resurse umane din aparatul de specialitate al primarului comunei Cozieni2021/05/04
Dispozitia 42/2021privind stabilirea salariului brut doamnei Stefan Aida Simona, Inspector, clasa I, gradul profesional asistent, in cadrul compartimentului agricol din aparatul de specialitate al primarului comunei Cozieni ca urmare a trecerii de la gradatia 2 la gradatia 32021/04/29
Dispozitia 41/2021privind rectificarea actului de nastere e.I si II privind pe Marin Victoria2021/04/20
Dispozitia 40/2021privind convocarea consiliului local in sedinta ordinara pe luna aprilie 20212021/04/17
Dispozitia 39/2021privind suspendarea stimulentului educational sub forma de tichete sociale de gradinita doamnei Toader Virginia2021/03/31
Dispozitia 38/2021privind modificarea alocatiei in vederea sustinerii familiei domnului Gatlan Constantin2021/03/31
Dispozitia 37/2021privind modificarea alocatiei in vederea sustinerii familiei doamnei Sirbu Petruta2021/03/31
Dispozitia 33/2021privind acordarea indemnizatiei de handicap doamnei Plapana Maria2021/03/01
Dispozitia 32/2021privind repunere in plata dosar ajutor social Balota Gheorghe2021/02/26
Dispozitia 31/2021privind suspendare plata venit minim garantat Bajenaru Nita2021/02/26
Dispozitia 30/2021privind suspendare plata venit minim garantat Dinu Ion2021/02/26
Dispozitia 29/2021privind suspendare plata venit minim garantat Dragoi Constantin2021/02/26
Dispozitia 28/2021privind suspendarea platii venitului minim garantat domnului Ion Constantin2021/02/26
Dispozitia 27/2021privind modificarea cuantumului ajutorului social al doamnei Silvestru Mihaela2021/02/26
Dispozitia 26/2021privind acordarea alocatiei in vederea sustinerii familiei doamnei Silvestru Mihaela2021/02/26
Dispozitia 25/2021privind convocarea consiliului local in sedinta ordinara2021/02/20
Dispozitia 4/2021privind numirea echipei de implementare a proiectului”Acces la educatie prin dezvoltarea infrastructurii IT la nivelul scolii-Scoala Gimnaziala Cozieni”2021/01/21
Dispozitia 3/2021privind acoperirea definitiva a deficitului bugetar pe anul 2020 a sectiunii de functionare,sursa E din excedentul anilor precedenti2021/01/08
Dispozitia 2/2021privind angajarea doamnei Sirbu Miruna Rafaela in functia contractuala de executie de Referent,compartimentul Dezvoltare locala2021/01/04
Dispozitia 1/2021privind convocarea consiliului local in sedinta extraordinara2021/01/04
Dispozitia 88/2020privind rectificarea bugetului local pe anul 20202020/12/16
Dispozitia 87/2020privind angajarea doamnei Dorobantu Elena ca asistent personal al persoanei cu handicap Ion Stefan2020/12/16
Dispozitia 86/2020privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Coman Silvia prin transfer in interesul serviciului2020/12/11
Dispozitia 85/2020privind convocarea consiliului local in sedinta ordinara pe luna decembrie 20202020/12/10
Dispozitia 84/2020privind acordarea indemnizatiei de handicap doamnei Grama Maria2020/11/27
Dispozitia 83/2020privind incetarea acordarii indemnizatiei de handicap domnului Florescu Constantin ca urmare a decesului acestuia2020/11/27
Dispozitia 82/2020privind constituirea comisiei de inventariere a patrimuniului comunei Cozieni2020/11/27
Dispozitia 81/2020privind aprobare dosar ajutor social Silvestru Luiza2020/11/27
Dispozitia 80/2020privind incetarea platii ajutorului social al doamnei Silvestru Cecilia2020/11/27
Dispozitia 79/2020privind incetarea platii ajutorului social al doamnei Pusca Margareta2020/11/27
Dispozitia 78/2020privind numirea doamnei Coman Silvia in functia publica de executie de Inspector, clasa I, gradul profesional superior in cadrul compartimentului Resurse umane2020/11/27
Dispozitia 77/2020privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul organizat in vederea ocuparii functiei contractuale de executie de Referent II compartimentul Dezvoltare locala2020/11/06
Dispozitia 76/2020privind stabilirea cuantumului brut al indemnizatiei lunare acordate domnului Hodor Ion,viceprimarul comunei Cozieni2020/11/06
Dispozitia 75/2020privind stabilirea cuantumului brut al indemnizatiei lunare acordate domnului Panaitescu Daniel,primarul comunei Cozieni2020/11/06
Dispozitia 74/2020privind desemnarea personalului tehnic auxiliar al birourilor sectiilor de votare infiintate la nivelul comunei Cozieni in vederea organizarii alegerilor pentru Camera Deputatilor si Senat2020/11/06
Dispozitia 60/2020privind incetarea contractului de munca al doamnei Lungu Rodica ca urmare a indeplinirii varstei standard de pensionare2020/09/24
Dispozitia 59/2020privind desemnarea personalului tehnic auxiliar al birourilor sectiilor de votare infiintate la nivelul comunei Cozieni in vederea organizarii alegerilor din data de 27 septembrie 20202020/09/24
Dispozitia 58/2020privind convocarea consiliului local in sedinta ordinara pe luna septembrie2020/09/18
Dispozitia 57/2020privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare2020/09/11
Dispozitia 56/2020privind desemnarea persoanei responsabile cu exploatarea de agregate minerale2020/09/10
Dispozitia 55/2020privind constituirea unei comisii de cercetare administrativa2020/09/01
Dispozitia 54/2020privind angajarea domnului Moraru Florin in functia de asistent personal2020/09/01
Dispozitia 53/2020privind aprobare dosar ajutor social Pusca Paraschiva2020/08/31
Dispozitia 52/2020privind aprobare dosar ajutor social Draguleasa Stefan2020/08/31
Dispozitia 51/2020privind convocarea consiliului local in sedinta ordinara pe luna august2020/08/26
Dispozitia 50/2020privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral pentru organizarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din data de 27 septembrie 20202020/08/26
Dispozitia 49/2020privind aprobarea virarii de credite bugetare, in cadrul aceluiasi capitol bugetar, cu incadrarea in prevederile bugetare anuale aprobate2020/08/25
Dispozitia 46/2020privind constiuirea Grupului tehnic de lucru de pe langa Biroul Electoral de Circumscriptie nr. 31 Cozieni2020/08/07
Dispozitia 3/2020privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local al Comunei Cozieni2020/01/23
Dispozitia 2/2020privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de functionare sursa E rezultat pe anul 20192020/01/09
Dispozitia 1/2020privind convocarea consiliului local in sedinta extraordinara2020/01/06
Dispozitia 139/2019privind majorare indemnizatie de handicap Florescu Conastantin2019/12/31
Dispozitia 138/2019privind majorare indemnizatie de handicap Stanciu Constantin2019/12/31
Dispozitia 137/2019privind majorare indemnizatie de handicap Savulescu Ioana2019/12/31
Dispozitia 136/2019privind majorare indemnizatie de handicap Manaila Viorica2019/12/31
Dispozitia 135/2019privind majorare indemnizatie de handicap Milica Mariana2019/12/31
Dispozitia 134/2019privind majorare indemnizatie de handicap Manaila Viorica2019/12/31
Dispozitia 133/2019privind majorare indemnizatie de handicap Prunau Dumitru2019/12/31
Dispozitia 132/2019privind majorare indemnizatie de handicap Stoica Costache2019/12/31
Dispozitia 131/2019privind majorare indemnizatie de handicap Ene Rodica2019/12/31
Dispozitia 130/2019privind majorare indemnizatie de handicap Bucur Constantin2019/12/31
Dispozitia 129/2019privind majorare indemnizatie de handicap Somoiag Nicolae2019/12/31
Dispozitia 128/2019privind majorare indemnizatie de handicap Oprea Gheorghe2019/12/31
Dispozitia 127/2019privind majorare indemnizatie de handicap Pusca Paraschiva2019/12/31
Dispozitia 126/2019privind majorare indemnizatie de handicap Mihaila Victor2019/12/31
Dispozitia 125/2019privind majorare indemnizatie de handicap Iordache Constantin2019/12/31
Dispozitia 124/2019privind majorare indemnizatie de handicap Ilie Nicolae2019/12/31
Dispozitia 123/2019privind majorare indemnizatie de handicap Dinu Dorina2019/12/31
Dispozitia 122/2019privind majorare indemnizatie de handicap Bagenac Emil2019/12/31
Dispozitia 121/2019privind majorare indemnizatie de handicap Oita Octavian2019/12/31
Dispozitia 120/2019privind majorare indemnizatie de handicap Ion Stefan2019/12/31
Dispozitia 119/2019privind majorare salariu Dinu Elena asistent personal persoana cu handicap2019/12/31
Dispozitia 118/2019privind majorare salariu Nica Titinaasistent personal persoana cu handicap2019/12/31
Dispozitia 117/2019privind majorare salariu Popa Violeta asistent personal persoana cu handicap2019/12/31
Dispozitia 116/2019privind majorare salariu Rotarescu Rozica asistent personal persoana cu handicap2019/12/31
Dispozitia 115/2019privind majorare salariu Lungu Elena Melaniaasistent personal persoana cu handicap2019/12/31
Dispozitia 114/2019privind majorare salariu Laba Maria asistent personal persoana cu handicap2019/12/31
Dispozitia 113/2019privind majorare salariu Dumitrascu Claudia asistent personal persoana cu handicap2019/12/31
Dispozitia 112/2019privind majorare salariu Dinu Maria asistent personal persoana cu handicap2019/12/31
Dispozitia 111/2019privind majorare salariu Chirila Adina asistent personal persoana cu handicap2019/12/31
Dispozitia 110/2019privind majorare salariu Bagiu Virgil asistent personal persoana cu handicap2019/12/31
Dispozitia 109/2019privind acordare ajutor incalzire locuinte2019/12/31
Dispozitia 108/2019privind acordare ASF Dumitrascu Dragos2019/12/31
Dispozitia 107/2019privind modificare dosar VMG Gavriloiu Ana2019/12/31
Dispozitia 106/2019privind constituirea comisiei de receptie pentru obiectivul Reabilitare acoperis sediu primarie2019/12/16
Dispozitia 105/2019privind convocare consiliul local in sedinta ordinara pe luna decembrie2019/12/11
Dispozitia 104/2019privind constituirea comisiei de receptie pentru obiectivul Refacere infrastructura rutiera calamitata de fenomene meteo2019/12/07
Dispozitia 103/2019privind incetarea contractului de munca al doamnei Dragu Mihaela2019/12/07
Dispozitia 102/2019privind acordare indemnizatie de handicap doamnei Rotarescu Elena, persoana cu handicap, pe perioada concediului de odihna al asistentului personal Rotarescu Rozica2019/11/29
Dispozitia 101/2019privind acordare indemnizatie de handicap domnului Popa Marius, persoana cu handicap, pe perioada concediului de odihna al asistentului personal Popa Violeta2019/11/29
Dispozitia 100/2019privind acordare indemnizatie de handicap doamnei Nica Mariana, persoana cu handicap, pe perioada concediului de odihna al asistentului personal Nica Titina2019/11/29
Dispozitia 99/2019privind acordare indemnizatie de handicap domnului Lungu Mario Dumitru, persoana cu handicap, pe perioada concediului de odihna al asistentului personal Lungu Elena Melania2019/11/29
Dispozitia 98/2019privind acordare indemnizatie de handicap domnului Anca Dumitru, persoana cu handicap, pe perioada concediului de odihna al asistentului personal Laba Maria2019/11/29
Dispozitia 97/2019privind acordare indemnizatie de handicap domnului Dumitrascu Alin, persoana cu handicap grav, pe perioada concediului de odihna al asistentului personal Dumitrascu Claudia2019/11/29
Dispozitia 96/2019privind acordare indemnizatie de handicap doamnei Dragomir Maria, persoana cu handicap grav, pe perioada concediului de odihna al asistentului personal Dragu Mihaela2019/11/29
Dispozitia 95/2019privind acordare indemnizatie de handicap domnului Manaila Ion, persoana cu handicap grav, pe perioada concediului de odihna al asistentului personal Dinu Maria2019/11/29
Dispozitia 94/2019privind acordare indemnizatie de handicap doamnei David Iuliana, persoana cu handicap grav, pe perioada concediului de odihna al asistentului personal Chirila Adina2019/11/29
Dispozitia 93/2019privind acordare indemnizatie de handicap domnului Mihailescu Marian, persoana cu handicap grav, pe perioada concediului de odihna al asistentului personal Bagiu Virgil2019/11/29
Dispozitia 92/2019privind incetarea platii alocatiei in vederea sustinerii familiei doamnei Buculei Maria2019/11/29
Dispozitia 91/2019privind incetare plata alocatie pentru sustinerea familiei domnului Balota Gheorghe2019/11/29
Dispozitia 90/2019privind suspendare platii ajutorului social domnului Balota Gheorghe2019/11/29
Dispozitia 89/2019privind modificare dosar ajutor social Panescu Madalina2019/11/29
Dispozitia 88/2019privind constituirea comisiei de inventariere a patrimoniului2019/11/15
Dispozitia 87/2019privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei2019/11/15
Dispozitia 86/2019privind angajarea doamnei Dinu Elena in functia de asistent personal persoana cu handicap2019/10/31
Dispozitia 85/2019privind acordare indemnizatie handicap Savulescu Ioana2019/10/31
Dispozitia 84/2019privind aprobare stimulent educational2019/10/31
Dispozitia 83/2019privind aprobare ajutor social Neagu Viorel2019/10/31
Dispozitia 82/2019privind suspendarea platii ajutorului social domnului Popa Gheorghe2019/10/31
Dispozitia 81/2019privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei persoanelor si familiilor beneficiare ale venitului minim garantat in perioada sezonului rece noiembrie 2019-martie 20202019/10/31
Dispozitia 80/2019privind acordarea alocatiei in vederea sustinerii familiei doamnei Balica Corina2019/10/31
Dispozitia 79/2019privind acordarea alocatiei in vederea sustinerii familiei domnului Neagu Viorel2019/10/31
Dispozitia 78/2019privind convocare sedinta ordinara luna noiembrie2019/10/28
Dispozitia 77/2019privind reincadrarea doamnei Badiceanu Daniela in functia publica de executie de consilier achizitii publice2019/10/11
Dispozitia 76/2019privind delimitare sectii de votare alegeri prezidentiale2019/10/11
Dispozitia 75/2019privind convocare sedinta ordinara luna octombrie2019/10/07
Dispozitia 74/2019privind aprobare stimulente educationale2019/09/30
Dispozitia 73/2019privind acordare ASF Draguleasa Stefan2019/09/30
Dispozitia 72/2019privind incetare ASF Tanase Corina2019/09/30
Dispozitia 71/2019privind incetare VMG Stan Petre2019/09/30
Dispozitia 70/2019privind incetare ASF Musat Elena2019/09/30
Dispozitia 69/2019privind convocare sedinta ordinara luna septembrie2019/09/24
Dispozitia 68/2019privind stabilire locuri speciale de afisaj electoral pentru organizarea alegerilor pentru Presedintele Romaniei2019/09/24
Dispozitia 64/2019privind incetare indemnizatie de handicap Dinu Victor2019/08/30
Dispozitia 63/2019privind incetare indemnizatie de handicap Socarici Elena2019/08/30
Dispozitia 62/2019privind convocare sedinta ordinara pe luna august 20192019/08/23
Dispozitia 61/2019privind desemnare gestionar bunuri aflate in patrimoniul comunei Cozieni2019/08/01
Dispozitia 60/2019privind modificare cuantum ASF Preda Elena2019/08/01
Dispozitia 59/2019privind modificare cuantum ajutor social Comanoiu Pena2019/08/01
Dispozitia 58/2019privind convocare sedinta ordinara luna iulie2019/07/25
Dispozitia 57/2019privind numirea domnului Ramniceanu Ion in functia publica de executie de Referent, clasa a-III-a, gradul profesional superior, in cadrul compartimentului financiar-contabil2019/07/01
Dispozitia 56/2019privind aprobare repunere in plata ajutor social Savastita Maricica2019/06/28
Dispozitia 55/2019privind aprobare dosar ajutor social Preda Gheorghe2019/06/28
Dispozitia 54/2019privind convocare sedinta ordinara luna iunie2019/06/21
Dispozitia 53/2019privind organizarea concursului pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacanta de Referent, clasa a III a, gradul profesional superior2019/06/05
Dispozitia 52/2019privind modificare dosar VMG Manaila Neculai2019/05/31
Dispozitia 51/2019privind convocare sedinta extraordinara 05.06.20192019/05/31
Dispozitia 50/2019privind suspendare plata VMG Savastita Maricica2019/05/31
Dispozitia 49/2019privind suspendare plata VMG Stan Petre2019/05/31
Dispozitia 48/2019privind aprobare dosar ajutor social Capatana Felix2019/05/31
Dispozitia 47/2019privind aprobare dosar ajutor social Capatana Ion2019/05/31
Dispozitia 46/2019privind convocare sedinta ordinara luna mai2019/05/24
Dispozitia 45/2019privind angajare asistent personal2019/05/02
Dispozitia 44/2019privind angajare asistent personal2019/05/02
Dispozitia 43/2019privind acordare drepturi conform Legii nr.416/20012019/04/26
Dispozitia 41/2019privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral pentru organizarea alegerilor pentru Parlamentul European din 26 mai 20192019/04/16
Dispozitia 40/2019privind convocare sedinta ordinara pe luna aprilie 20192019/04/10
Dispozitia 39/2019privind acordare tichete Panescu Madalina2019/04/10
Dispozitia 38/2019privind acordare tichete Cursaru Maria2019/04/10
Dispozitia 37/2019privind acordare indemnizatie handicap2019/03/29
Dispozitia 36/2019privind incetare contract de munca asistent personal2019/03/29
Dispozitia 35/2019privind modificare cuantum vinit minim garantat Preda Danut Florica2019/03/29
Dispozitia 34/2019privind modificare cuantum vinit minim garantat Toader Claudiu2019/03/29
Dispozitia 33/2019privind incetare plata ajutor social Preda Alexandru2019/03/29
Dispozitia 32/2019privind incetare plata ajutor social Nistor Emilia2019/03/29
Dispozitia 31/2019privind acordare ajutor social domnului Vintila Ioan2019/03/29
Dispozitia 30/2019privind acordare ajutor social domnului Stan Petre2019/03/29
Dispozitia 29/2019privind acordare alocatie in vederea sustinerii familiei domnului Capatana Felix2019/03/29
Dispozitia 28/2019privind modificare cuantum ajutor social Comanoiu Pena2019/03/29
Dispozitia 27/2019privind incetare plata ajutor social Pascu Carmen2019/03/29
Dispozitia 26/2020privind convocare sedinta ordinara pe luna martie 20192019/03/22
Dispozitia 25/2020privind modificare cuantum alocatie in vederea sustinerii familiei doamnei Andronic Diana2019/02/28
Dispozitia 24/2020privind incetare plata alocatie in vederea sustinerii familiei domnului Corneanu Alexandru2019/02/28
Dispozitia 23/2020privind incetare plata alocatie in vederea sustinerii familiei domnului Panescu Gheorghe2019/02/28
Dispozitia 22/2020privind incetare plata alocatie in vederea sustinerii familiei doamnei Balica Corina2019/02/28
Dispozitia 21/2020privind incetare plata alocatie in vederea sustinerii familiei doamnei Ungureanu Daniela2019/02/28
Dispozitia 20/2020privind incetare plata alocatie in vederea sustinerii familiei doamnei Capatana Liliana2019/02/28
Dispozitia 19/2020privind acordare alocatie in vederea sustinerii familiei domnului Stan Petre2019/02/28
Dispozitia 18/2020privind incetare plata ajutor social Andronic Diana Laura2019/02/28
Dispozitia 17/2020privind incetare plata ajutor social Comanoiu Madalina2019/02/28
Dispozitia 16/2020privind incetare plata ajutor social Capatana Felix2019/02/28
Dispozitia 15/2020privind convocare sedinta ordinara 28.02.20192019/02/22
Dispozitia 14/2019privind convocare sedinta extraordinara in data de 21.02.20192019/02/18
Dispozitia 13/2019privind modificare cuantum ASF Sirbu Petruta2019/01/31
Dispozitia 12/2019privind suspendare acordare stimulent educational sub forma de tichete sociale doamnei Panescu Madalina2019/01/31
Dispozitia 11/2019privind aprobare dosar ASF Pusca Catalina2019/01/31
Dispozitia 10/2019privind incetare plata VMG Panescu Constantin2019/01/31
Dispozitia 9/2019privind incetare plata VMG Manta Serban2019/01/31
Dispozitia 8/2019privind incetare plata VMG Pusca Margareta2019/01/31
Dispozitia 7/2019privind aprobare VMG Popa Constantin2019/01/31
Dispozitia 6/2019privind aprobare VMG Ion Constantin2019/01/31
Dispozitia 4/2019privind modificare raport de serviciu Serb Florin2019/01/31
Dispozitia 5/2019privind aprobare VMG Pusca Catalina2019/01/31
Dispozitia 3/2019privind Convocarea în ședință ordinară a Consiliului local al comunei Cozieni, în data de 31.01.20192019/01/25
Dispozitia 2/2019privind Rectificare act de nastere privind pe Potoceanu Constantin2019/01/16
Dispozitia 1/2019privind Convocarea în ședință extraordinară a Consiliului local al comunei Cozieni, în data de 09.01.20192019/01/04

Comments are closed.